top of page

Zrzeszamy pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych

i opiekuńczych z terenu  podległych Radzie Powiatu Wyszkowskiego

i pracowników Starostwa, oraz  pracowników  placówek  oświatowych 

z terenu powiatu prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

OFERUJEMY POŻYCZKI

BEZ OPROCENTOWANIA !!!

Być członkiem MPKZP na  pewno  warto  !!!

Pożyczkobiorcy nasi Wam to potwierdzą.

bottom of page