top of page

Przewodnicząca komisji

mgr Iwona Szulęcka
(Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkowie)

Członek komisji 

mgr inż.  Teresa Gruchacz
(Zespół Szkół  Nr 3 im. J. Kochanowskiego w Wyszkowie)

Członek komisji

mgr  Aneta Pękul
(Zespół Szkół Nr 3 im. J. Kochanowskiego w Wyszkowie )

Komisja rewizyjna  MPKZP

bottom of page